Теги ‘koszary/казармы’

Pinsk. Koszary 84 pulk piechoty